top of page

INRIDNING

Vi tar emot hästar för inridning och utbildning

och även problemlösning.

Innan träningen påbörjas gör tränaren, Helene Hokkanen,
tillsammans med ägaren en utvärdering av vilka mål som ska
sättas för träningen och hur lång tid det är aktuellt att hästen står i
träning eller inridning.

Vi följer ett träningsprogram som finns mer utförligt nedan. Vi
rekommenderar att lämna hästen minst 3 månader för inridning för
att få en så stabil häst som möjligt. Inridningen är inriktad på
reining men är också en bra grund för alla discipliner, både
western och engelsk ridning.

I månadsträningen ingår all skötsel, fri tillgång på hösilage och
strö. Vi bokar också in hovslagare och veterinär vid behov. Detta
sker efter överenskommelse med ägaren för hästens bästa och för
att du som ägare ska få ut så mycket som möjligt av träningen.

I träningen ingår också att ägaren eller ryttaren kommer och tittar och/eller rider sin häst för att se hur hästen
utvecklas och för att kunna utnyttja hästens nya kunskaper på bästa sätt. Ägaren kommer också få råd om
hur hon/han ska fortsätta träningen hemma.

MÅNAD 1
Vi vänjer din häst vid sadel och träns, lär din häst grunder ifrån
marken, tömkör och longerar och börjar hoppa upp och styra runt i
skritt trav och galopp och lär den stanna och stå still.
MÅNAD 2-3
Vi lär din häst och förflytta framdel och gå undan för skänklarna,
vi börjar jobba hästen i form, övergångar, spinn och backning.
MÅNAD 4-6
Vi finslipar tidigare manövrar. Vi börjar jobba med
bakdelsförfyttning och lär din häst grunden till framdelsvändning
och sluta. Vi jobbar form och galoppfattningar mm.
Image by Lena Myzovets

KONTAKTA MIG

     Tel: 0735-119191
bottom of page